การพัฒนาของโรคทางระบบประสาท

บทบาทสำคัญในการพัฒนาของโรคทางระบบประสาทต่างๆ การค้นพบเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการแยกเซลล์เหล่านี้และระบบสัตว์ขนาดเล็กที่ถ่ายทอดพันธุกรรมซึ่งแสดงโปรตีนเรืองแสงจากเชื้อสายทำให้สามารถถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง อย่างไรก็ตามการศึกษาในมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นยากมาก

ความสามารถในการศึกษา microglia แยกจากเซลล์อื่น ๆ ในสมองเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจการพัฒนาสมองและโรค แม้ว่าตัวบ่งชี้ทางชีวเคมีหลายตัวและเครื่องมือการถ่ายภาพระดับโมเลกุลได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาเซลล์เฉพาะเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่มีวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้สามารถสร้างภาพของ microglia ที่ความละเอียดของเซลล์ในสมองที่มีชีวิต