ประโยชน์จากการฟอกเลือดด้วยมือที่บ้าน

การฟอกเลือดแบบดั้งเดิมที่ดำเนินการในคลินิกมีข้อบกพร่องจำนวนหนึ่งโดยผู้ป่วยรายงานภาระที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยล้านอนหลับไม่ดีการรักษาครั้งการฟอกเลือดด้วยมือที่บ้านช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการฟอกเลือดในบ้านของตนอย่างสะดวกสบาย แต่ผู้ป่วยทุกรายไม่สามารถฟอกเลือดด้วยมือได้ ความสนใจล่าสุดในอุปกรณ์สวมใส่และฝังเครื่องไตเทียม

ได้รับแรงบันดาลใจจากความปรารถนาที่จะใช้ประโยชน์จากการฟอกเลือดด้วยมือที่บ้านในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ป่วยมากขึ้น นอกจากนี้คำสั่งผู้บริหารล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ควรปูทางให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการรักษาโรคไตระยะสุดท้าย คำสั่งผู้บริหารพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ไตวายด้วยการวินิจฉัยการรักษาและการดูแลที่ดีขึ้น เพิ่มทางเลือกการรักษาทางเลือกที่เหมาะสมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาและส่งเสริมการพัฒนาของไตเทียมและเพิ่มการเข้าถึงการปลูกถ่ายไตโดยปรับปรุงระบบการปลูกถ่ายและปรับปรุงกฎระเบียบต่อต้าน