ผาสูงตระหง่านบนชายแดนกับเชชเนีย

เมืองที่มีป้อมปราการแผ่กระจายไปทั่วสามผาสูงตระหง่านบนชายแดนกับเชชเนียเป็นที่มั่นทางเหนือที่แข็งแกร่งที่สุดของจอร์เจียตลอดยุคกลาง แต่มันก็ถูกทิ้งร้างเป็นหลักในศตวรรษที่ 20 เนื่องจากการขาดแคลนน้ำและการพังทลายของโครงสร้างพื้นฐานโดยสหัสวรรษใหม่เพียงแค่ 22 Khevsurs ชุมชนชาติพันธุ์ท้องถิ่นที่มีพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์และการเต้นรำ

การแต่งกายที่โดดเด่นยังคงอยู่ในที่สุดความช่วยเหลือก็มาในปี 2014 ด้วยเงินช่วยเหลือ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐจากหน่วยงานเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติจอร์เจียป้อมยามโบราณได้รับการบูรณะสร้างใหม่สร้างบ้านและวางสายไฟฟ้าทั้งหมดด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ทำลายความสมบูรณ์ทางประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ของหมู่บ้านวันนี้ Mutso พร้อมสำหรับการปิดและโลกทั้งโลกกำลังเฝ้าดู ในปี 2019 เมืองได้รับรางวัล Europa Nostra Award ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดของยุโรปในมรดกทางวัฒนธรรม