เปิดใช้อีกครั้งอุโมงค์ลอดทะเลหลังม็อบฮ่องกงทำพัง

อุโมงค์ลอดใต้ทะเลซึ่งเชื่อมระหว่างเกาะฮ่องกงกับฝั่งเกาลูนและเป็นเส้นทางการจราจรสายหลัก ได้กลับมาเปิดอีกครั้งในวันนี้หลังจากถูกปิดไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์เนื่องจากโดนกลุ่มผู้ก่อจลาจลทำลายเสียหายหัวหน้าสำนักบริหารรัฐบาลฮ่องกง ระบุว่าอุโมงค์ดังกล่าวถูกปิดไปนับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน เมื่อผู้ก่อจลาจลก่อเหตุรุนแรงขว้างปาระเบิดขวด

จุดไฟเผาตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษและสะพานลอยคนข้ามที่อยู่ใกล้เคียงอุโมงค์ลอดใต้ทะเลแห่งนี้มีรถยนต์ใช้บริการราว 110,000 คันต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของการสัญจรข้ามอ่าวทั้งหมดในฮ่องกงพร้อมเสริมว่าการปิดอุโมงค์ส่งผลให้ประชาชนต้องใช้เวลาเดินทางมากขึ้นจางระบุว่าต้องใช้คนมากกว่า 800 คนและเวลาเกือบ 1 สัปดาห์เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดอุโมงค์ได้อีกครั้ง และความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญอันดับแรก เมื่อรัฐบาลฮ่องกงตัดสินใจจะกลับมาเปิดอุโมงค์อีกครั้งเขายังหวังว่าการจราจรในฮ่องกงจะกลับสู่ภาวะปกติหลังจากกลับมาเปิดอุโมงค์อีกครั้ง พร้อมทั้งขอให้สาธารณชนปฏิเสธการใช้ความรุนแรง “เราจะต้องฟื้นฟูสันติภาพและยุติความรุนแรงและความวุ่นวายโดยเร็ว